Mocny wynik w roku 2018: 121,8 mln nośników ładunku EPAL

Rok 2018 EPAL po raz trzeci z rzędu kończy bardzo dobrym wynikiem – ponad 100 mln
wyprodukowanych i naprawionych nośników ładunku EPAL
Düsseldorf, 8 marca 2019 r. – EPAL w roku 2018 po raz kolejny osiągnął pomyślny wynik w postaci 121,8 mln
wyprodukowanych i naprawionych nośników ładunku EPAL. W porównaniu z rokiem poprzednim jest to przyrost
w wysokości 5,2% (w 2017 r. łącznie: 115,8 mln szt.). W rozbiciu na produkcję i naprawy oznacza to, że w roku
2018 wyprodukowano łącznie 93,9 mln nośników ładunku EPAL − to o 6,3% więcej niż w roku 2017. Liczba
napraw, tak jak w roku poprzednim, znajduje się na stabilnym poziomie 27,5 mln. Na szczególną uwagę w roku
2018 zasługuje wzrost produkcji palet skrzyniowych EPAL. Liczba 408.076 wyprodukowanych palet skrzyniowych
stanowi wzrost o 30% w stosunku do roku 2017.
„Dzięki intensywnej pracy wszystkich licencjobiorców, ale także dzięki silnemu popytowi na stabilnym poziomie w
sektorze FMCG, w przemyśle ogólnym i branży dostawców przemysłu motoryzacyjnego, także EPAL odnotował
odpowiednio pozytywny wzrost. Opierając się na nim, chcemy jako EPAL nasilić działania w danych obszarach i
zapewnić odpowiednie narzędzia, aby otwarty pool wymiany palet rozwijał się jeszcze lepiej. Dotyczy to dalszego
rozwoju obecnych nośników ładunku, np. w kierunku inteligentnej palety EPAL, lub wprowadzenia na rynek
nowych nośników ładunku, takich jak niezależnie kontrolowane palety CP.“ – mówi Christian Kühnhold, CEO
Stowarzyszenia.
Od prawie trzydziestu lat europalety EPAL są fundamentem logistyki, umożliwiają globalny przepływ towarów i są
niezbędne dla bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu procesów zwłaszcza w zautomatyzowanych magazynach
wysokiego składowania. Ogromne liczby palet jakości A i B w magazynach wysokiego składowania sprawiają, że
otwarty pool europalet jest najbardziej rozbudowany ze wszystkich poolów wymiany palet. Użytkownicy europalet
EPAL korzystają z zalet otwartego poolu, systemu EPAL, którego filarami są nieustanna dostępność i globalna
wymienialność oraz przejrzystość kosztów i umowna niezależność.
Dopełnieniem systemu EPAL jest DNA samego Stowarzyszenia, którego istotą są międzynarodowa, jednolita
standaryzacja, niezależne zapewnianie jakości oraz prawne ściganie sfałszowanych palet.
Kolejne jego kluczowe elementy stanowią odpowiedzialność za środowisko naturalne oraz zrównoważony
rozwój.
Wielokrotne użytkowanie palet EPAL w otwartym poolu pozwala na obniżanie kosztów logistycznych oraz
redukcję emisji CO2. Palety EPAL są naprawiane przy niskim nakładzie kosztów materiału i energii, a na końcu
ich cyklu życia podlegają całkowitemu recyklingowi.

Pliki do pobrania
Komunikat prasowy EPAL