Produkcja palet EPAL w roku 2019 nadal na wysokim poziomie

W ubiegłym roku wyprodukowanych i naprawionych zostało 123 mln nośników ładunku EPAL

Düsseldorf, 5 marca 2020 r. – Łączna wielkość produkcji i naprawy nośników ładunku EPAL wzrosła również w roku 2019, wynosząc 123 mln. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to w roku 2019 przyrost o 1% lub 1,2 mln więcej palet ( w 2018 r. łącznie 93,9 mln). W oddzielnym ujęciu produkcji i naprawy widać lekki spadek liczby napraw. W roku 2019 naprawionych zostało 26,8 mln nośników ładunku EPAL, podczas gdy w roku 2018 liczba ta wyniosła 27,5 mln. W odniesieniu do samej produkcji nastąpił wzrost o 2,4% − w roku 2019 wyprodukowano 96,2 mln nośników ładunku EPAL, tj. o 2,3 mln więcej niż w roku poprzednim (2018: 93,9 mln).

Robert Holliger, prezydent EPAL: „Mimo osłabienia sytuacji gospodarczej w Europie zapotrzebowanie i popyt na palety EPAL w roku 2019 wzrosły."

Liczba europalet EPAL w otwartym poolu na najwyższym poziome

Obecnie globalna logistyka transportowa ma do dyspozycji ponad 600 mln palet EPAL i 20 mln palet skrzyniowych, z których korzystają spedytorzy, przedsiębiorstwa transportowe i duże podmioty handlu detalicznego. Od wielu lat pool w Europie rośnie. Dzięki bardzo wysokiej produkcji nowych palet pool jest w stanie sprostać rosnącym wymaganiom jakościowym łańcucha dostaw. W związku z tym w dużych ilościach dostępne są też palety w klasach jakości A i B. Fundamentem całego systemu EPAL jest niezależne zapewnianie jakości, międzynarodowa ochrona znaku towarowego, akceptacja wszystkich uczestników rynku, odpowiedzialność ekologiczna i zrównoważony rozwój. Również palety skrzyniowe nieustannie cieszą się dużą popularnością w całym łańcuchu dostaw przemysłu motoryzacyjnego.

O EPAL:

European Pallet Association e.V. (EPAL) poprzez liczący ponad 600 mln europalet EPAL oraz 20 mln palet skrzyniowych największy na świecie otwarty pool wymiany palet zapewnia przepływ towarów w świecie logistyki. EPAL, założone w roku 1991 stowarzyszenie zrzeszające licencjonowanych producentów i zakłady naprawcze nośników ładunku EPAL, na całym świecie odpowiedzialne jest za zapewnianie ich stałej jakości. Palety EPAL produkowane są z drewna uprawianego w sposób zrównoważony i neutralny pod względem emisji CO2, są naprawialne oraz poddawane recyklingowi, a dzięki swojej szerokiej dostępności skracają drogi transportu. EPAL jako stowarzyszenie nie dąży do osiągania własnych interesów gospodarczych, lecz wszystkie swoje decyzje podejmuje w rozumieniu interesów partnerów z przemysłu, handlu i logistyki. EPAL reprezentowany jest w ponad 30 krajach poprzez 14 komitetów narodowych, które zobowiązały się do realizacji celów EPAL na poziomie krajowym.

 


Pliki do pobrania
Komunikat prasowy EPAL