Palety chemiczne EPAL gotowe dla rynku

Palety chemiczne EPAL gotowe dla rynku

Wymogi dotyczące palet CP EPAL zostały optymalnie wdrożone w ramach dialogu z użytkownikami z przemysłu chemicznego

Düsseldorf, 6 kwietnia 2020 r. – European Pallet Association e.V. (EPAL) po licznych rozmowach z użytkownikami przemysłu chemicznego wdrożył ich wymagania dotyczące palet CP EPAL i przyjął je do swojego Regulaminu Technicznego. Ponadto palety te zostały poddane intensywnym testom praktycznym w laboratorium opakowań Instytutu Przepływu Materiałów i Logistyki im. Fraunhofera w Dortmundzie. Wyniki tych testów są dowodem na optymalną funkcjonalność palet chemicznych EPAL dla towarów w workach i beczkach, a tym samym na to, że spełniają bardzo złożone wymagania przemysłu chemicznego co do drewnianych nośników ładunku o wysokiej jakości.

− Informacja zwrotna na zmienione wymogi techniczne, jaką otrzymaliśmy od użytkowników z przemysłu chemicznego, była podczas wszystkich rozmów pozytywna i spotkaliśmy się z dużą akceptacją oraz poparciem dla palet chemicznych EPAL. Teraz nasze palety CP EPAL startują na rynku −  mówi Christian Kühnhold, CEO EPAL.

Palety chemiczne EPAL w pełni odpowiadają zapotrzebowaniu na wysokojakościowe palety po obróbce IPPC i suszeniu, spełniające wymogi bezpieczeństwa przemysłu chemicznego. Rysunki i opisy dziewięciu różnych palet CP EPAL (CP1-CP9) dostępne są tutaj.

O EPAL:

European Pallet Association e.V. (EPAL) poprzez liczący ponad 600 mln europalet EPAL oraz 20 mln palet skrzyniowych największy na świecie otwarty pool wymiany palet zapewnia przepływ towarów w świecie logistyki. EPAL, założone w roku 1991 stowarzyszenie zrzeszające licencjonowanych producentów i zakłady naprawcze nośników ładunku EPAL, na całym świecie odpowiedzialne jest za zapewnianie ich stałej jakości. Palety EPAL produkowane są z drewna uprawianego w sposób zrównoważony i neutralny pod względem emisji CO2, są naprawialne oraz poddawane recyklingowi, a dzięki swojej szerokiej dostępności skracają drogi transportu. EPAL jako stowarzyszenie nie dąży do osiągania własnych interesów gospodarczych, lecz wszystkie swoje decyzje podejmuje w rozumieniu interesów partnerów z przemysłu, handlu i logistyki. EPAL reprezentowany jest w ponad 30 krajach poprzez 14 komitetów narodowych, które zobowiązały się do realizacji celów EPAL na poziomie krajowym.


Pliki do pobrania
Komunikat do pobrania