Ostrzeżenie przed oszukańczymi ofertami europalet EPAL

Aktualny wzrost cen za drewno i palety najwyraźniej wykorzystywany jest przez różne osoby i firmy do oferowania dostaw europalet EPAL opartych na oszustwie.

Od kilku dni liczne przedsiębiorstwa w Europie otrzymują wiadomości email, zawierające ofertę dostawy europalet EPAL w uderzająco niskich cenach. Po odpowiedzi na ofertę wysyłana jest informacja, że ze względu na nową współpracę handlową za palety musi zostać dokonana przedpłata (płatność z góry).

EPAL usilnie przestrzega przed takimi ofertami zakupu palet.W przeszłości często okazywało się, że po dokonaniu przedpłaty nie następowała żadna dostawa palet, a rzekomy sprzedający nie był już osiągalny. W takich przypadkach z reguły nie jest już możliwe wyegzekwowanie zwrotu zapłaconej ceny poprzez podjęcie kroków prawnych. Z dużym prawdopodobieństwem grozi utrata dokonanej zapłaty.

 Następujące kwestie nasuwają wątpliwości, czy mamy do czynienia z poważną ofertą sprzedaży:

-  Cena jest uderzająco niska (często w połączeniu z dostawą do odbiorcy).

-  Oferujący palety żąda płatności z góry.

- Oferujący palety nie posiada własnej licencji EPAL.

- Na zapytanie o poświadczenie pochodzenia europalet EPAL nie jest udzielana żadna informacja.

- Dane dotyczące przedsiębiorstwa oferującego sprzedaż palet są niepełne lub nieprawdziwe.

Jeżeli dana oferta sprzedaży europalet EPAL posiada jedną z wyżej podanych cech, usilnie zalecamy, aby bardzo starannie sprawdzić ofertę pod względem występowania dalszych wymienionych cech i w razie wątpliwości zrezygnować z zamówienia.

W oszukańczych ofertach palet przesyłane są niekiedy świadectwa licencji EPAL w formacie PDF. W tym przypadku zalecamy, aby skontaktować się z podanym w licencji licencjobiorcą i zapytać, czy istnieją stosunki dostaw z oferującym europalety EPAL. Dane kontaktowe wszystkich licencjobiorców EPAL dostępne są na stronie internetowej EPAL (www.epal.eu). W niedawnym przypadku oferujący palety odsyłał do strony internetowej, która robiła profesjonalne wrażenie. Również w takich przypadkach nie jest wykluczone, że mamy do czynienia z ofertą opartą na oszustwie. Dlatego również wtedy należy dokonać starannej weryfikacji oferty pod kątem wyżej podanych cech.

W razie pytań dotyczących aktualnych ofert europalet, przesyłanych bez wcześniejszego zapytania przez nieznane osoby lub przedsiębiorstwa, użytkownicy europalet EPAL w każdej chwili mogą zwrócić się w tej kwestii do EPAL lub krajowych stowarzyszeń EPAL. EPAL udzieli użytkownikom wsparcia przy weryfikacji ofert i poda swoją rekomendację.

Düsseldorf, dnia 01.06.2021 r.

European Pallet Association e.V.


Pliki do pobrania
Pobierz pdf