Nowa Klasyfikacja Jakościowa EPAL optymalizuje stosowanie i wymianę europalet EPAL

Komunikat prasowy

European Pallet Association e.V (EPAL)

Kiedy europaleta przestaje być wymienialna? Czy uszkodzenia drewna lub przylegające etykiety obniżają jakość europalety? Po czym rozpoznać, że paleta jest odpowiednia do stosowania w regałach wysokiego składowania? Jaka jakość jest optymalna dla procesów zautomatyzowanych? Odpowiedzi na te i inne pytania zawarte są w klasyfikacji jakościowej i warunkach wymiany EPAL, których nowa wersja została uchwalona przez Zarząd EPAL.

Düsseldorf, 2 listopada 2021 r. - European Pallet Association e.V. (EPAL), w ścisłej współpracy z przedstawicielami sektora handlu i spedycji oraz usługodawcami w zakresie palet i zakładami naprawczymi, opracował nową wersję klasyfikacji jakościowej i warunków wymiany. Zmieniona klasyfikacja jakościowa EPAL nadal zawiera znane na rynku rozróżnienie między nowymi europaletami EPAL i używanymi europaletami EPAL w klasach A, B i C. Jako nowa grupa wyszczególnione zostały palety niesortowane typu mix, które przez uczestników poolu wymiany EPAL wymienianie są bezpośrednio, a ich dopuszczalny skład uzgadniany jest indywidualnie.

Klasyfikacja jakościowa daje użytkownikom europalet EPAL łatwą możliwość uzgodnienia dostawy używanych europalet EPAL określonej jakości, odpowiadającej indywidualnym wymaganiom danego użytkownika, w ramach ich zakupu lub wymiany. Zwiększa to efektywność stosowania używanych europalet EPAL.

─ Jedną z największych zalet poolu europalet EPAL jest elastyczne stosowanie europalet EPAL wszystkich klas wiekowych i jakościowych zgodnie z różnymi wymaganiami rozmaitych branż i przedsiębiorstw. Nowa klasyfikacja jakościowa EPAL sprawia, że staje się to jeszcze łatwiejsze i efektywniejsze ─ mówi Jean-Philippe Gaussorgues, prezes EPAL France i wiceprezydent EPAL.

W ostatnich latach klasyfikacja jakościowa EPAL nieustannie nabierała coraz większego znaczenia. Kiedy w roku 2011 jej pierwotna wersja została stworzona wspólnie przez EPAL Niemcy i GS1 Germany dla niemieckiego rynku, przejęły ją również liczne Komitety Narodowe EPAL w innych krajach. Rosnącą popularność klasyfikacji jakościowej EPAL wyraźnie widać także na podstawie zwiększonych zapytań ze strony użytkowników. Odpowiadając na zainteresowanie rynku, EPAL postanowił jeszcze dokładniej i jaśniej sformułować kryteria rozróżniające poszczególne klasy jakościowe, uwzględniając przy tym jeszcze silniej wymagania praktyczne oraz międzynarodowy charakter stosowania klasyfikacji jakościowej. Do końca 2021 r. nowa wersja klasyfikacji jakościowej i warunków wymiany dostępna będzie w ponad 20 różnych językach. Na początku roku 2022, dla jeszcze większego ułatwienia stosowania jej w praktyce, klasyfikacja jakościowa pojawi się również w aplikacji EPAL.

 Roman Malicki, prezes Polskiego Komitetu Narodowego EPAL i członek Zarządu EPAL podkreśla:

─ Transgraniczne łańcuchy dostaw i postępująca cyfryzacja zarządzania paletami wymagają jednolitych na skalę międzynarodową oraz zrozumiałych dla użytkowników zasad stosowania i wymiany europalet EPAL. Uchwalona właśnie przez wszystkie Komitety Narodowe EPAL nowa wersja klasyfikacji jakościowej i warunków wymiany polepsza wymianę palet w całej Europie.

Wraz z klasyfikacją jakościową, w nowym i nowoczesnym układzie graficznym opublikowane zostały także warunki wymiany EPAL. Bezproblemowa wymiana europalet EPAL i licencjonowana naprawa uszkodzonych europalet EPAL wymagają jasno określonych zasad. Przedstawienie warunków wymiany EPAL w nowej wersji jeszcze lepiej wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

─ Warunki wymiany EPAL są fundamentem, na którym opiera się cały pool wymiany europalet EPAL. W tej kwestii nowa wersja klasyfikacji jakościowej i warunków wymiany nic nie zmienia. Bez uzgodnienia dostawy palet określonej klasy jakości według klasyfikacji jakościowej EPAL w przyszłości nadal obowiązywać będą jedynie warunki wymiany EPAL ─ zaznacza Pierre Clénin, dyrektor zarządzający EPAL Szwajcaria i członek Zarządu EPAL.

Klasyfikacja jakościowa i warunki wymiany EPAL dostępne są do pobrania w licznych wersjach językowych na stronie internetowej EPAL (www.epal.eu).

O EPAL:

Międzynarodowe stowarzyszenie European Pallet Association e.V. (EPAL) zajmuje się organizacją poolu wymiany europalet EPAL. Liczy on obecnie ponad 600 mln znajdujących się w obiegu europalet EPAL oraz ok. 20 mln palet skrzyniowych EPAL i jest największym otwartym poolem wymiany palet na świecie. EPAL, założone w 1991 roku międzynarodowe stowarzyszenie na rzecz wymienialnych europalet, aktywnie działa poprzez swoje organizacje narodowe i przedstawicielstwa w ponad 30 krajach. Ponad 1.500 licencjobiorców EPAL na całym świecie produkuje i naprawia europalety oraz inne nośniki ładunku EPAL. EPAL jest organizacją non-profit, a działalność stowarzyszenia skupia się na zapewnianiu jakości produkcji i naprawy europalet i palet skrzyniowych EPAL oraz wspieraniu niezliczonych uczestników poolu wymiany europalet EPAL. Pool ten od trzydziestu lat jest pionierem zrównoważonej gospodarki cyrkularnej. Ponowne użycie, wymiana, naprawa i recykling europalet EPAL oznaczają odpowiedzialność za środowisko i zasoby naturalne. Drewniane europalety EPAL dzięki neutralności pod względem emisji CO2 stanowią ważny wkład w ochronę klimatu, a marka EPAL jest na całym świecie symbolem jakości, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w logistyce.

 

Dalsze informacje dla mediów:

European Pallet Association e.V. (EPAL)

Andrea Engels

T   +49 (0) 211 98 480 48 93

M +49 (0) 172 69 325 95

andrea.engels@epal-pallets.org

www.epal.eu