Komunikat PKN EPAL dla użytkowników, operatorów palet wymiennych EPAL - UIC

Szanowni Państwo,

Użytkownicy, operatorzy palet wymiennych EPAL – UIC


Międzynarodowy Związek Kolei UiC w ostatnim komunikacie informuje użytkowników palet UIC, że okres przejściowy o wymianie palet EPAL z paletami UIC, który kończy się z dniem 31.12.2021 roku był jedynie zaleceniem EPAL do którego nie należy się stosować.

Jest to co najmniej tendencyjna interpretacja stanu faktycznego. W 2017 EPAL i UIC zawarły porozumienie, w którym strony uzgodniły, że w okresie przejściowym wypracują zasady współpracy umożliwiające wymienialność w dalszej perspektywie.

 

EPAL w okresie od 2014 roku składał kilkanaście propozycji współpracy, jedynym warunkiem było stworzenie jednolitego i obowiązującego obie strony systemu kontroli jakości, w  ramach którego kontrola prowadzona byłaby przez wspólnie wybrany podmiot kontrolny. UIC nigdy nie odniosło się pozytywnie do naszych propozycji, ponadto systematyczne unikało kolejnych terminów spotkań.

Z uwagi na powyższe, jak również poniżej przedstawione uzasadnienie PKN EPAL zmuszony jest wprowadzić ograniczenie pełnej wymienialności palet wykonanych w gwarantowanym systemie jakości EPAL z paletami o wątpliwej jakości UIC – EUR  z dniem 01.01.2022 roku.

 

PKN EPAL na podstawie obserwacji rynku, raportów BV, badania rynku przez niezależne podmioty stwierdza, że bezpośrednią przyczyną braku akceptacji przez UIC propozycji jednolitych kontroli jakości jest fakt bardzo niskiej jakości palet UIC - EUR produkowanych w krajach, gdzie istnieją licencjobiorcy UIC.

Jakość palet UIC jest w wielu przypadkach kontrolowana online, co jest wykorzystywane przez niektórych producentów do znaczącego obniżania jakości przez stosowanie elementów II-gatunkowych, tańszych, nie spełniających kryteriów określonych w karcie UIC 435-2. Takie palety oferowane są w niższych cenach i w niższej jakości, co z kolei łamie zasady etycznej konkurencyjności.

Zakłady produkujące palety w gwarantowanym systemie jakości EPAL są systematycznie i losowo kontrolowane przez niezależne towarzystwo kontrolne BV, a każde naruszenie Regulaminu Technicznego podlega sankcjom finansowym, do cofnięcia licencji włącznie.

EPAL w 2022 roku wprowadza system IPAL – Palety z kodem QR.

·         Oprócz swojej podstawowej funkcji transportowej dla produktów, paleta stanie się dodatkowo nośnikiem wielu informacji, dzięki którym wzrośnie poziom bezpieczeństwa, a cały łańcuch logistyczny będzie funkcjonował efektywniej.

·         Paleta z kodem QR umożliwi uczestnikom systemu rezygnację z dodatkowego etykietowania przesyłek dzięki połączeniu numeru wysyłki towaru z ID palety lub ID palet z przesyłką.

·         System iPAL pozwoli pozyskiwać dane o każdej pojedynczej palecie (dzięki przypisaniu numeru seryjnego), monitorując jej historię, określając jej cykl życia, podnosząc jakość całego poolu palet EPAL, wyłapując z rynku uszkodzone nośniki. Wiedza na temat wieku i daty produkcji, lokalizacji producenta, historii napraw europalet da użytkownikom pewność, że nośniki które otrzymują na wymianę spełniają najwyższe normy jakościowe.

·         Przy pomocy prostej aplikacji iPAL, zamiast ręcznego liczenia wszystkich palet, umożliwimy użytkownikom masowy odczyt serializowanych palet.

PKN EPAL w roku 2022 wdraża program – Zrównoważonej Gospodarki Paletowej - Certyfikat Sustainable Pallets Management to zewnętrzne potwierdzenie najwyższej jakości palet EPAL – jakości uwzględniającej perspektywę zrównoważonego rozwoju. Użytkownik palet EPAL uzyska pewność, że w procesie produkcji i naprawy palet zwracamy szczególną uwagę na:

·         walkę z zanieczyszczeniem środowiska, redukcję CO2

·         pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych

·         pozyskiwanie surowca drzewnego z legalnych źródeł

·         organizowanie działań na rzecz odnawiania zasobów leśnych

·         zgodność z zasadami ISPM15

·         posiadanie certyfikatu FSC

PKN EPAL nie może akceptować wymiany palet wykonanych w systemie gwarantowanej jakości oznaczonej znakiem EPAL z Q-kodem i certyfikatem Sustainable Pallets Management  z paletami o wątpliwej jakości ze znakiem EUR, dlatego rekomendujemy stosowanie palet EPAL, nie mniej jednak ostatecznie Państwo podejmą decyzję.

Ponadto PKN -EPAL gwarantuje:

Bezpłatne weryfikacje na każde zgłoszenie wątpliwej jakości

Bezpłatne szkolenia personelu w zakresie klasyfikacji oraz identyfikacji palet

 

ZARZĄD EPAL POLSKA